DJF har etableret lokale seniorklubber ved hvert af centrene Foulum, Bygholm, Årslev og Flakkebjerg.

 

Seniorklub Foulum har en bestyrelse på tre medlemmer, og sekretariat ved Afd. for Genetik og Bioteknologi.

 

Som medlemmer kan optages DJF ansatte over 60 år, samt tidligere DJF ansatte som er gået direkte på efterløn eller pension fra DJF.

Medlemskabet er gratis.

                                                                                                                                        Copyright © JL, BBA, UTC